Magunkról

Hivatalos nevünk:

Trappancs Szervátüteltetett Gyermekek Rehabiltiációs és Sportegyesülete

Rövid nevünk:

Trappancs Egyesület

Címünk:

1138 Budapest, Váci út 132/b.
h

Adószámunk:

18642885-1-41

Bankszámlaszámunk:

10400786-00012974-00000003
(Kereskedelmi és HitelBank Zrt)

Közhasznú jogállás:

közhasznú

Nyilvántartási szám:

1520 Nógrád Megyei Bíróság

Bejegyzés száma:

PK.60/124/2006.

Hivatalos képviselő:

Feszt Tímea Diána (elnök)

E-mail:

trappancs@trappancs.hu
trappancs@hotmail.com
„Szervátültetett gyermeknek lenni nem mindig egyszerű… transzplantált tinédzsernek lenni pedig kifejezetten nehéz. A szervre várás nehéz időszakát senki nem tudja elfeledtetni velünk, de tovább kell lépnünk, hiszen az új szervvel új esélyt kaptunk az ÉLETHEZ. A Trappancs Egyesület segít nekünk átbukdácsolni a felnőtté válás rögös útján.”

Élet szervátültetés után

A TRAPPANCS Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sportegyesületének tagjai szervátültetésen átesett, vagy még szervre váró tinédzserek és fiatalok, akik az ország különböző pontjain élnek, egy dolog közös bennük: mindannyiuk gyermekkorának egy része a betegségről, kórházról, műtétekről szólt. A sikeres szervátültetés után számukra kinyílik egy ismeretlen világ, ahova a betegség miatt megcsappant önbizalommal lépnek. Célunk megteremteni a feltételeket, hogy a szervátültetett tinédzserek beilleszkedjenek a közösségbe, és a lehető legteljesebb életet élhessé, valamint képességeik olyan mértékű fejlesztése, hogy teljesítőképességük elérje, vagy megközelítse az egészséges kortársaiét, én-képük és önbizalmuk javuljon. 

Célunk a teljeskörű pszichoszociális rehabilitációs ellátások egyéni igények szerinti megvalósítása, beleértve a rendszeres kapcsolattartási lehetőség biztosítását is, feladatunk szükség esetén gyermek- és érdekvédelmi feladatok ellátása is.

A másik közvetlen célunk az egyénre szabott sportolási lehetőségek megtalálása, a gyermekekkel a sportolás rekreatív, kitartást és csoportkohéziót erősítő jelleg felfedeztetése (sporttábor).

2023 végétől a STÉG Transzplantációs Nefrológiai Ambulanciájának a munkáját is segítjük, célunk a magas színvonalú, betegbarát Ambulancia kialakítása és a környezet fenntartása. 

A Trappancs Egyesület hangsúlya a szervátültetett fiatalok önállósodásán és a tinédzserkorból felnőttkorba kísérésen van – az egyéni sportolási lehetőségek megtalálása mellett.

„Az ifjúság a modern társadalomban sajátos pszichológiai, szociológiai, tudati jellemzőkkel rendelkező életkori, társadalmi csoport, ennek ellenére nem tekinthető önálló társadalmi rétegnek. Az ifjúsági szociológiával foglalkozó szakemberek egyik fontos kérdése, hogy a gyerek, az ifjúság, milyen jellemzőkkel bír(t) egy adott korszakban.

Andorka Rudolf szociológus szemmel azokat tekinti fiataloknak, akik „már nem gyerekek, de még nem felnőttek, vagyis nem kezdték el a rendszeres kereső munkát, nem alapítottak családot, vagy egyszerűbben nem rendelkeznek a felnőttek összes jogával”. Ezeknek a fiataloknak a státusza már nem gyerek, de még nem is felnőttek, egy köztes életformában élnek. Ezt a társadalmi csoportot Somlai Péter „új ifjúságnak” nevezi.

Ebből következően az ifjúság, mint fogalom, inkább egy életkori szakaszt jelöl, amely az életnek a gyermekkortól a felnőttkorig tartó időszaka. Ez a testi és a lelki fejlődés mellett elsősorban a társadalmi státuszra vonatkozik.

A „fiatalokat”, mint célcsoportot, igen nehéz meghatározni, mert a kifejezést, hogy „fiatal” igen széles körben, még jelzőként is használjuk, ugyanakkor mivel ez egy komoly életkori szegmens is, fontos velük foglalkoznunk.”  (Wikipedia)

Tevékenységünk országos és egyedi, az „átmeneti korosztály” kiemelt szerepe a legfontosabb feladatunk.

Alapszabályunk, Közhasznúsági beszámolónk a Dokumentumok menüpontban találhatóak.

Share This